Top
Home   |   O nás   |   Kontakt

ADOS   Kurzy prvej pomoci   Teambuilding   Zdravotnícke zabezpečenie   AED   Kyslíkové prístroje

Kurzy prvej pomoci
Hrozba straty života a ohrozenie zdravia každého z nás sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, v každej minúte nášho bytia.
 
Od 15.októbra 2010 nadobudla platnosť Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z.z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Určuje minimálny štandard na materiálno-technické a personálne zabezpečenie kurzu a minimálny rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov. Naša spoločnosť uskutočňuje kurzy, ktoré prebiehajú s naplnením podmienok Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci.
Sme držiteľom akreditácie Mnisterstva zdravotníctva SR na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci.
 

  Prečo absolvovať kurz prvej pomoci?
    Hrozba straty života a ohrozenie zdravia každého z nás sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, v každej minúte nášho bytia. Mnoho ľudí zomiera zbytočne len preto, že pomoc prišla neskoro, alebo vôbec nie. Najdôležitejšie sú totiž vždy prvé minúty – tie rozhodujú o ďaľšom osude poraneného či chorého. Poskytnutie prvej pomoci priamo na mieste úrazu, alebo pri vzniku ochorenia, spúšťa celý reťazec ďaľších záchranných a liečebných postupov. Na jeho konci by mal byť zachránený ľudský život. Je preto nevyhnutné, aby laická verejnosť mala určitú mieru vedomostí o poskytovaní prvej pomoci. Pamätajte si, že zásady prvej pomoci sú tak jednoduché, že ľudia si dnes škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale neposkytnú ju vôbec. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.

 
 
Profesionálny tím lektorov s dlhoročnými skúsenosťami v záchrannej zdravotnej službe zabezpečuje:

    • Akreditované kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
    • Kurzy prvej pomoci pre zamestnancov firiem, organizácii, združení v zmysle zákona 124/2006 Z.z.o BOZP
    • Kurzy prvej pomoci v anglickom a španielskom jazyku
    • Kurzy prvej pomoci zamerané na malé deti
    • Prednášky zamerané na úrazy elektrickým prúdom, dopravným nehodám, atď.
    • Ukážky prvej pomoci deťom do škôl a materských škôl
   


   
   
   
   


   
   
   

 
 

Ponuka kurzov a prednášok: