Top
Home   |   O nás   |   Kontakt

ADOS   Kurzy prvej pomoci   Teambuilding   Zdravotnícke zabezpečenie   AED   Kyslíkové prístroje

Vitajte na našich stránkach! Našim cieľom je pomáhať druhým.Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS)
Naša ADOS poskytuje domácu ošetrovateľskú starostlivosť v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom a blízkom okolí.
 
Domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytuje klientovi komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na zlepšenie kvality života, predchádzanie zdravotným komplikáciam, zmierňovanie utrpenia, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Je určená klientom bez ohľadu na vek.
 

  Kto má nárok na ADOS?
    Ošetrovateľská starostlivosť je určená klientom s obmedzenou pohyblivosťou, imobilným klientom, pri náhlych a krátkodobých chorobách, po absolvovaní jednodňovej chirurgie, či klientom chronicky chorým. Choroba sa stane ľahšie zvládnuteľná ak sú na blízku ľudia, ktorí stoja po vašom boku a srdečne Vám pomáhajú. Preto je najväčšou výhodou poskytovania odbornej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí kde je klient v lepšej psychickej pohode.

 
 
Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa špecializuje na:

• ošetrovanie rán rôzneho charakteru, dekubity, preležaniny
• pooperačné rany
• podávanie infúzii, injekcií odber krvi a biologického materiálu
• liečebná rehabilitácia
• starostlivosť o stómiu a všetky druhy zavedených kanýl
• starostlivosť o močový katéter
• starostlivosť o diabetikov a onkologických pacientov
• zapožičanie rehabilitačných pomôcok
   
 
Poskytujeme aj nadštandardné služby:
• Zapožičiavanie kyslíkových koncentrátorov i fliaš
• prenájom invalidných vozíkov, polovateľné postele
• EKG vyšetrenie v domácom prostredí
• COVID krvné rýchlotesty
 
Choroby tela možno liečiť liekmi, no jedným z liekov na beznádej je aj ohľaduplný prístup k človeku. Preto odborné ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry s dlhoročnou praxou a individuálnym prístu-pom ku klientom. Ošetrovateľská starostlivosť neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.
O indikácii domácej ošetrovateľskej starostlivosti rozhoduje
• Spádový Praktický lekár
• Lekár špecialista
• Zdravotnícke zariadenie

 

  CENNÍK.pdf (od 12/2022)  
 

Naša agentúra má zmluvy s týmito zdravotnými poisťovňami:
 
 
 
 

Domáca ošetrovateľská starostlivosť je plne hradená zdravotnou poisťovňou. Klient si dopláca len nadštandardné výkony. Zabezpečujeme terénnu ošetrovateľskú starostlivosť 24 hodín denne. Počas sviatkov a víkendov zaistíme potrebnú starostlivosť po dohode, podľa potrieb klienta. Pomoc trpiacemu nie je prejav ľútosti, ale skutočnej ľudskosti.
 Kurzy prvej pomoci
Hrozba straty života a ohrozenie zdravia každého z nás sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, v každej minúte nášho bytia.
 
Od 15.októbra 2010 nadobudla platnosť Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z.z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci. Určuje minimálny štandard na materiálno-technické a personálne zabezpečenie kurzu a minimálny rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov. Naša spoločnosť uskutočňuje kurzy, ktoré prebiehajú s naplnením podmienok Vyhlášky MZ SR č. 398/2010 o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci.
Sme držiteľom akreditácie Mnisterstva zdravotníctva SR na uskutočňovanie kurzov prvej pomoci.
 

  Prečo absolvovať kurz prvej pomoci?
    Hrozba straty života a ohrozenie zdravia každého z nás sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, v každej minúte nášho bytia. Mnoho ľudí zomiera zbytočne len preto, že pomoc prišla neskoro, alebo vôbec nie. Najdôležitejšie sú totiž vždy prvé minúty – tie rozhodujú o ďaľšom osude poraneného či chorého. Poskytnutie prvej pomoci priamo na mieste úrazu, alebo pri vzniku ochorenia, spúšťa celý reťazec ďaľších záchranných a liečebných postupov. Na jeho konci by mal byť zachránený ľudský život. Je preto nevyhnutné, aby laická verejnosť mala určitú mieru vedomostí o poskytovaní prvej pomoci. Pamätajte si, že zásady prvej pomoci sú tak jednoduché, že ľudia si dnes škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale neposkytnú ju vôbec. Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.

 
 
Profesionálny tím lektorov s dlhoročnými skúsenosťami v záchrannej zdravotnej službe zabezpečuje:

    • Akreditované kurzy prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie
    • Kurzy prvej pomoci pre zamestnancov firiem, organizácii, združení v zmysle zákona 124/2006 Z.z.o BOZP
    • Kurzy prvej pomoci v anglickom a španielskom jazyku
    • Kurzy prvej pomoci zamerané na malé deti
    • Prednášky zamerané na úrazy elektrickým prúdom, dopravným nehodám, atď.
    • Ukážky prvej pomoci deťom do škôl a materských škôl
   


   
   
   
   


   
   
   

 
 

Ponuka kurzov a prednášok:
 
   Teambuilding
Hrozba straty života a ohrozenie zdravia každého z nás sa môžu vyskytnúť kedykoľvek, v každej minúte nášho bytia.
 
Ak by ste mali záujem vyskúšať niečo nové, zaujímavé, zdravé, alebo chcete vedieť ako právne sedieť, zdvíhať ťažké bremená tak Vám ponúkame naše workshopy:

    • Prednáška prvej pomoci na ľubovoľnú tému s možnosťou praktického nácviku
    • Nácvik poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach
    • Prednáška s fyzioterapeutom a tému zdravý chrbát s praktickým nácvikom
    • Meranie fyziologických funkcii: COVID rýchlotesty, meranie tlaku krvi, pulzu, percentuálneho zastúpenia kyslíku, tuku, BMI, krvného cukru
    • Zdravé raňajky: rav zákusky, bio šťavy, vegetariánske, vegánske špeciality
    • Jazda na terénnych štvorkolkách

 
 
    V prípade záujmu Vám vypracujeme ponuku šitú a mieru, ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Pre podrobnosti alebo v prípade záujmu nás kontaktujte tu alebo telefonicky 0907 125699

 

 
     
     
     
     
 Zdravotnícke zabezpečenie
Zravotnícke zabezpečenie Vašich firemných, športových a kultúrnych podujatí.
 
Ponúkame zdravotnícke zabezpečenie Vašich firemných, športových a kultúrnych podujatí. Naši záchranári majú dlhoročné skúsenosti v záchrannej zdravotnej službe. Akcie zabezpečujeme na sanitných vozidlách, špeciálnych osobných vozidlách, terénnych štvorkolkách, motorových člnoch.

 
 
   V prípade záujmu nás kontaktujte tu alebo telefonicky 0907 125 699

 AED defibrilátory
Najčastejšou príčinou náhlej smrti u dospelých je až z 80% prípadov zlyhanie srdca.
 
AED je prenosný prístroj, určený na použitie pri laickej aj odbornej prvej pomoci pri náhlej zástave srdca. Najčastejšou príčinou náhlej smrti u dospelých je až z 80% prípadov zlyhanie srdca. Podľa oficiálnych štatistík takto zomrie až 5000 ľudí ročne. Podľa zahraničných štúdií je zlyhanie srdca dôvodom cca 10-15% úmrtí v práci.

 
 
   Automatický externý defibrilátor je jednoduchý prístroj určený hlavne pre laickú verejnosť. Jeho obsluha je veľmi jednoduchá a bezpečná. Po zapnutí prístroja sa záchranca riadi pokynmi prístroja. Po nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle ale neefektívne pohyby ľavej komory (komorovú tachykardiu), automaticky odporučí podanie defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť obeh krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. V takomto prípade AED výboj neodporučí. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca, výrazne zlepšuje šancu nielen na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života ale aj na čo najrýchlejšie vrátenie človeka do bežného života.