Home   |   O nás   |   Kontakt

ADOS   Kurzy prvej pomoci   Teambuilding   Zdravotnícke zabezpečenie   AED

Prednášky deťom v školách a materských školách
 
Naši inštruktori pútavou formou vysvetlia veľkým ale aj tým najmenším deťom, prečo je dôležité ovládať základné postupy prvej pomoci. S figurínami a inými pomôckami si deti môžu od útleho veku tieto postupy osvojovať.